Persoonlijke beveiliging

Waarom persoonlijke beveiliging?

In de huidige maatschappij wordt steeds meer verwacht dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, wat vaak veel vraagt van de omgeving. Door gebruik te maken van een zorgsysteem kan het gehele netwerk rond een zorgbehoevend persoon zo comfortabel mogelijk blijven leven. Ook voor zorginstellingen bied deze technologie tal van kansen.

Hoe werkt persoonlijke beveiliging?

Middels het dragen van een armband of knop kan een persoonlijke alarmering worden afgeven. Deze alarmering heeft functies als een paniekknop en bewusteloosheid detectie. Daarnaast kan dit systeem iemand volgen middels GPS en IPS. GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd gebruikt systeem voor plaatsbepaling en navigatie (tot op een paar honderd meter nauwkeurig). IPS (Indoor Positioning Systems) gaat een stapje verder en kan een persoon tot in een specifieke ruimte binnenshuis traceren. IPS kan zeer nuttig zijn in grote gebouwen of zorginstellingen waar de positionering in het gebouw zelf tot op de kamer en verdieping nauwkeurig van belang is.

Daarnaast kan dit systeem ook een alarmzone instellen. Als degene die de alarmknop bij zich draagt buiten een bepaalde toegestane zone treed wordt hier een alarmmelding van gemaakt.

‘‘Langer veilig thuis wonen door persoonlijke beveiliging!’’